Renungan Harian Katolik: Hari Sabat diadakan untuk manusia,dan bukan manusia untuk hari Sabat

Drag to rearrange sections
Rich Text Content

Dapatkan bacaan dan renungan harian katolik kunjungi blogevan.com

Bacaan Injil
Markus 2:23-28

"Hari Sabat diadakan untuk manusia,
dan bukan manusia untuk hari Sabat"

Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus:

Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum,
dan sementara berjalan murid-murid-Nya memetik bulir gandum.
Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat!
Mengapa mereka berbuat sesuatu
yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?"
Jawab Yesus kepada mereka,
"Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud,
ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan?
Tidakkah ia masuk ke dalam Rumah Allah
waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Agung
lalu makan roti sajian
- yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam -
dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?"
Lalu kata Yesus kepada mereka,
"Hari Sabat diadakan untuk manusia
dan bukan manusia untuk hari Sabat,
jadi Anak Manusia adalah Tuhan, juga atas hari Sabat."

Demikianlah sabda Tuhan.

Renungan Injil

Bacaan pertama buku Samuel mengingatkan saya tentang perumpamaan Talenta yang diamanahkan kepada beberapa orang oleh seseorang yang ingin pergi ke luar negara.
Yang mana yang diamanahkan dengan lima talenta, dua bakat yang lain dan satu lagi bakat.
Ketika Yesus berkata, "Setiap orang yang telah, kepada-Nya akan diberikan, supaya ia berlimpah-limpah. Tetapi barangsiapa yang tidak ada, apa yang akan diambilnya dari padanya."

Tuhan mengamanahkan Israel kepada Saul, menjadi raja di sana.
Tetapi kerana Saul tidak berjalan seperti yang dikehendaki Allah, takhta itu diambil daripadanya, untuk diberikan kepada Daud.

Pada zaman purba Tuhan masih menyeru orang untuk menerima "modal awal" dan Tuhan yang diurapi untuk terlibat dalam kerja Tuhan di dunia ini.
Semua orang dipanggil oleh Tuhan, sesetengah daripada mereka dipanggil secara khusus untuk menjalankan tugas-tugas tertentu.
Panggilan khusus ini jelas, sebagai panggilan kepada Daud di kalangan saudara-saudaranya; tidak akan berlaku "panggilan yang salah".

Panggilan khusus ini hanya pelaksana tugas.
Tugas yang mesti dilakukan berasal dari Tuhan, bukan sendiri.
Penerima tugas ini mesti berkhidmat kepada Tuhan, bukan menurut kehendaknya sendiri.

Sekiranya penerima tugas itu tidak menjalankan tugasnya, dia dijangka, seperti yang dilakukan oleh Saul, maka Tuhan akan menghapuskan tugas itu dan memberikannya kepada orang lain.

Apabila memanggil, Tuhan menggunakan cara yang unik.
David memanggilnya melalui perantara Samuel, bukan dengan menghantar malaikatnya datang terus ke Daud.
Samuel sendiri tidak diluluskan dengan cara mereka ketika dia akan melaksanakan perintah Tuhan, ada ancaman keselamatan dari Saul.

Daud juga mesti menghadapi halangannya sendiri.
Ketika Samuel ingin bertemu dengan anak-anak Jesse, Daud dan bertindak atas domba gembala sampai Daud kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan Samuel.
Tetapi jika kehendak Tuhan, tidak ada aral mendatar, tiada siapa yang sanggup menyekat.
Daud dipanggil dan mereka menunggu sehingga Daud tiba.

Panggilan khusus yang saya maksudkan bukan sahaja sebagai Injil memperanakkan, kecuali terdapat banyak tugas khusus yang Tuhan diamanahkan kepada mereka yang percaya dan taat kepadanya.
Sebagai manusia, kita tidak dapat mengetahui dengan pasti apa tugas khusus dari Tuhan, dan kita tidak dapat meneka seolah-olah kita adalah Tuhan.
Inilah yang ditulis pada bacaan pertama hari ini, "bukan apa yang Tuhan melihat Tuhan; manusia melihat apa yang ada di hadapan mata, tetapi Tuhan melihat hati."
Walaupun begitu, kita pasti akan tahu bahawa jika panggilan istimewa datang kepada kita, dan panggilan itu boleh muncul pada masa itu, walaupun pada masa kita tidak mengharapkan.

Katolik Kasih

ignasiusevan.blogspot.com

 

rich_text    
Drag to rearrange sections
Rich Text Content
rich_text    

Page Comments